Veel meer dan over verleden gaat cultureel erfgoed over nu en later. Dutch Graffiti Library borgt erfgoed in de vorm van een collectie die bestaat uit objecten, items en verhalen uit de graffiticultuur. Belangrijk is dat erfgoed een zo representatief mogelijke afspiegeling is van de cultuur en inhoudelijk zowel herkend als erkend wordt door de graffitigemeenschap zelf. Om dit te onderzoeken starten we het project Unwritten, waarin we samen met de graffitigemeenschap een verkenning uitvoeren naar wat als waardevol erfgoed wordt gezien en waar dit uit bestaat.

Doelstelling
Het project Unwritten bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarbij we in gesprek gaan met mensen uit de graffiticultuur. Samen praten we over de gebruiken, de objecten en de verhalen. Ons doel is om met elkaar vast te leggen waaruit (Nederlands) graffiti erfgoed bestaat. Items en objecten uit de Dutch Graffiti Library collectie geven richting tijdens deze gesprekken.

Vervolg
In welke vorm de uitkomsten (digitaal) gepubliceerd en/of beschikbaar gemaakt worden voor de graffitigemeenschap en geïnteresseerden bepalen we samen.

‘Cultuur is wat mensen maken en doen. Met hoofd, hart én handen.’
– Fonds voor Cultuurparticipatie

‘De ultieme vorm van behoud van graffiti is documentatie van de materiële voortbrengselen van het fenomeen met bijbehorende verhalen die de cultuur kenmerken.’
– Robin Vermeulen, museoloog & cultuureducator

‘Mensen uit de graffiti- gemeenschap vertellen hun persoonlijke belevenissen, toegespitst op de vorming van de cultuur, de tijdgeest en maatschappelijke context.’
– Dutch Graffiti Library

Contact
Wil je meer weten of participeren in het project?
Neem dan contact met ons op via info@dutch-graffiti-library.nl.

Unwritten. Erfgoed van de Nederlandse graffiticultuur is een initiatief van Dutch Graffiti Library en is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren.