Haarlem, 16 januari 2018 – Met de oprichting van de Stichting Dutch Graffiti Library wordt het meest omvangrijke archief in Nederland op het gebied van Graffiti cultuur toegankelijk gemaakt voor onderwijs, musea, onderzoek en geïnteresseerden. De initiatiefnemers van de Dutch Graffiti Library borgen de Graffiti cultuur al meer dan 30 jaar.

“This is our community, this is our nation, our contribution to the world, it’s our job to preserve it, insure it and nurture it – not someone else’s.” Quote van Phase 2 grondlegger van graffiti in New York, Vibe Magazine (1994).

Graffiti behouden in de vorm van een archief vraagt om een andere aanpak dan conserveren van graffiti als collectie binnen een museale instelling. In het geval van de collectie van de Stichting Dutch Graffiti Library wordt graffiti behouden in de vorm van documentatie (archieven). Hierbij ligt de nadruk op het vastleggen van de ontstaansgeschiedenis van de Graffiti cultuur. De initiatiefnemers van de Dutch Graffiti Library borgen de cultuur al meer dan 30 jaar door het verzamelen van documentatie, archiveren, publiceren en deze als collectie bij elkaar te houden. Naast documentatie in de vorm van foto’s, boeken en efemera (zines, magazines, posters, flyers, knipsels, catalogi), is een belangrijk onderdeel van de collectie de originele schetsen, schilderijen, zeefdrukken, blackbooks en post-graffiti uitingen. De kern van de collectie van de Dutch Graffiti Library ligt in uitingen die zijn ontstaan vanuit de driehoek Amsterdam – Parijs – New York. Veelal in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90. In deze jaren is dan ook het ijzersterke (graffiti) fundament gelegd dat wereldwijd omarmd is en de basis heeft gevormd voor huidige stromingen zoals Post-graffiti, Street-Art, Urban Contemporary Art, Abstract Vandalism en Calligraffiti.

Dutch Graffiti Library is verantwoordelijk voor meerdere publicaties in gedrukte vorm en online. De bekendste daarvan zijn het boek ‘Amsterdam Graffiti: The Battle of Waterloo’ (2004), de catalogus ‘New York meets the Dam’ (2015) en de recent verschenen vierdelige online story ‘The life and tribulations of PJAY (BabyAngel) FRITH…Toy King!’ (2017).

De vandaag opgerichte stichting wil haar doel bereiken door het toegankelijk en inzichtelijk maken van de Dutch Graffiti Library collectie door:

  • het inrichten en beheren van een fysieke bibliotheek/documentatiecentrum voor bezoekers;
  • het conserveren en cureren van de collectie;
  • het beheren van online kanalen (website en social media) voor online geïnteresseerden;
  • het uitbrengen van publicaties (gedrukte en geprinte media);
  • het in bruikleen geven van collectie uitingen;
  • het initiëren van tentoonstellingen en exposities en
  • het uitvoeren van belangenbehartiging, communicatie, advies en kennisdeling.

Noot voor redacties, niet voor publicatie:
Neem voor meer informatie contact op met Stichting Dutch Graffiti Library via: info@dutch-graffiti-library.nl

Beeldgebruik
Bij dit bericht zijn high res foto’s beschikbaar. Deze afbeeldingen kunnen vrij van rechten gebruikt worden in combinatie met nieuws uit dit bericht en onder vermelding van: “Foto: collectie Dutch Graffiti Library”. Neem voor het opvragen van het beeld contact op met Stichting Dutch Graffiti Library via: info@dutch-graffiti-library.nl