Wij denken dat graffiti behouden als erfgoed vraagt om een andere aanpak dan behoud van graffiti als collectie binnen een museale instelling. Dutch Graffiti Library borgt graffiti in de vorm van documentatie, verhalen en herinneringen met de nadruk op het vastleggen van de ontstaansgeschiedenis, de beleving en de gebruiken binnen de graffiti cultuur. Daarnaast lijkt het ons fantastisch om bij te dragen aan het inzichtelijk maken en borgen van de materiële- en immateriële erfenis van de Nederlandse samenleving.

Planvorming
In onze planvorming zijn wij op zoek naar onderbouwd advies, ervaring en kennis over ontwikkelingen in de erfgoedsector en inzichten van derden. Alles wat we tot nu toe hebben gedaan is intuïtief, spontaan en gedreven door enthousiasme. Dat brengt veel, echter merken we nu dat we gebaat zouden zijn bij externe inzichten. Wij hebben een hoger doel en dat willen we liever vandaag dan morgen bereiken. Maar, we zijn er ook van overtuigd dat eerst moet worden onderzocht hoe en op welke manier ons masterplan gerealiseerd kan worden.

Omdat we zo gedreven zijn bestaat het gevaar dat we te hard doorgaan zonder reflectie. De tijd is daar om te gaan toetsen binnen de erfgoed sector waar we op moeten letten, wat de valkuilen zijn, wat er nodig is voor professionalisering en hoe we organisatorisch het project op de rit moeten zetten.

Wij gaan onderzoeken wat er haalbaar is en noodzakelijk voor het programma:
Realisatie urban erfgoed instituut ‘Dutch Graffiti Library’

Als pijlers in het programma hebben we nu het volgende benoemd:

 • Het inrichten en beheren van een (fysiek) kenniscentrum
 • Het conserveren van de collectie
 • Het zichtbaar maken van de collectie voor publiek
 • Het opzetten van samenwerking
 • Het initiëren van innovatieve exposities
 • Het professionaliseren van communicatie

Het is mogelijk dat we door het onderzoek op nieuwe gedachten en/of inzichten komen of dat de pijlers worden aangescherpt op basis van de verkregen inzichten. Om het onderzoek concreet en van waarde te laten zijn willen we ons hierin focussen op het volgende:

 • Spreken met erfgoed professionals
 • Spreken met cultuurverbinders
 • In kaart brengen van de behoefte onder de doelgroep/publiek
 • Mogelijke samenwerkingen en/of partners in kaart brengen
 • Organisatieadvies inwinnen
 • Financieel advies inwinnen

Met de uitkomsten van ons onderzoek stellen we een gefundeerd masterplan op dat beschrijft wat er nodig is om het programma met de voorgenomen pijlers te realiseren. Dit masterplan vormt de basis voor onze volgende stap en biedt houvast bij het voeren van gesprekken voor potentiële samenwerking(en) of interesse te wekken bij andere erfgoedinstellingen.

Dit project is mede mogelijk dankzij een bijdrage van het Mondriaan Fonds.

Het Mondriaan Fonds is hét publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland.