De Hiphop Kenniskring – een netwerk van vertegenwoordigers uit het hiphopcircuit – roept gemeenten op om in 2023 hiphop écht een plek te geven in het culturele landschap. De Kenniskring doelt hiermee met name op het benutten van de kansen die zijn geformuleerd in de ‘Meerjarenbrief – de kracht van creativiteit’. De hiphop community heeft de drive, kwaliteit en inhoud om een eigentijds kwalitatief sterk cultuuraanbod te bieden en de culturele en sociale ontwikkeling van jongeren te begeleiden.

Eigentijdse cultuurbeoefening
De ‘Meerjarenbrief – de kracht van creativiteit’ is opgesteld door staatssecretaris Gunay Uslu. Zij benoemt hierin DJ-ing en het schrijven van hiphopteksten als vormen van ‘eigentijdse cultuurbeoefening’ die een grote bijdrage leveren aan de culturele ontwikkeling van jongeren.

Uslu’s brief biedt de kans om hiphop permanent en gefundeerd plaats te geven in het culturele landschap. Gemeenten hebben hierin een belangrijke voortrekkersrol, door het opvolgen van het advies van de staatssecretaris, het leggen van contacten met de hiphop community, het nemen van verantwoordelijkheid en het creëren van condities, alles volgens de norm: fair practice, fair pay.

Het advies vanuit de Hiphop Kenniskring aan gemeenten luidt:
– Breng initiatieven in kaart
– Erken de lokale kartrekkers in de hiphop en zorg voor eerlijke betaling
– Werk samen met hiphopmakers/ondernemers die jongeren wél bereiken

Kartrekkers
De Hiphop Kenniskring wijst in haar boodschap met name op de vele hiphop heads en kartrekkers die al jaren actief zijn én op vernieuwende en maatschappelijke hiphopondernemers als partners voor gemeenten. Dutch Graffiti Library ziet zichzelf als een kartrekker en is ervan overtuigd dat de activiteiten, collectie en bijbehorende verhalen van grote toegevoegde waarde zijn voor jonge makers, onderzoek en onderwijs en tevens veel mensen, organisaties en culturele instellingen kan inspireren.

Dit artikel is deels gebaseerd op de nieuwjaarsboodschap 2023 van de Hiphop Kenniskring en het artikel Level up: nu is de kans om hiphop écht een plaats te geven in het culturele landschap van Hiphop In Je Smoel.