Imagine IC organiseerde gedurende 2020 het project ‘Parkeergarage Kempering, Monument of the Mind’ in opdracht van gemeente Amsterdam. Onderdeel waren meerdere sessies met bewoners uit de Bijlmer over de (her)bestemming en het veiligstellen van objecten, verhalen en overblijfselen uit parkeergarage Kempering. Op de agenda stond ook om samen na te denken of er een manier is om de graffiti uit de parkeergarage te behouden. De wens van de bewoners en andere betrokkenen was om de graffiti in parkeergarage Kempering te documenteren en zo na de sloop te behouden. Het antwoord op deze wens is op 10 november 2020 gelanceerd.

Een terugblik
Garages waren ooit een essentieel onderdeel van het oorspronkelijke plan voor de Bijlmer dat vanaf midden jaren 60 in de Bijlmermeer uit de grond verrees. Vanaf verhoogde dreven reed je met je auto zo de garage in, om via een loopbrug door een groene oase van gazons en bomen naar je flat te lopen. Hoe modern! Maar de Bijlmer veranderde, de garages werden gesloopt, herbestemd of leeg gelaten.

Garage Kempering: Modern Monument
Als gemeente Amsterdam in de zomer van 2019 het definitieve besluit neemt om de Kempering, de allerlaatste parkeergarage in originele Bijlmerstijl, in het voorjaar van 2020 te slopen, lopen de gemoederen hoog op en blijkt jong erfgoed als de Kempering ook veel historische, esthetische en emotionele waarde te hebben.

De Kempering garage is veel meer geweest dan enkel een plek om auto’s te parkeren. Dat er ooit is geparkeerd lijkt bijzaak. Er is door de jaren heen gesport, gewerkt, gekraakt en gekerkt. Daarnaast was de garage ook een belangrijke vrijplaats voor graffitischrijvers. Een plek met rafelranden waar de aangebrachte graffiti, veelal onbedoeld, kleur bracht in hoeken waar duisternis de hoofdrol leek te spelen. Door foto’s en de bijbehorende unieke verhalen van de graffitischrijvers zelf, bestaat parkeergarage Kempering voort voor generaties na ons. Met het boek ‘Graffiti in de Kempering’ worden de gelaagde betekenissen en emoties over samenleven in de Bijlmer, die in het traject rondom parkeergarage Kempering zichtbaar werden, deelbaar.

Over het boek
Het eerste exemplaar van het nieuwe boek ‘Graffiti in de Kempering’ is officieel aangeboden aan stadsdeel Amsterdam Zuidoost. ‘Graffiti in de Kempering’ is een samenwerking tussen Imagine IC, Dutch Graffiti Library en Mick La Rock en laat een mooi beeld zien van de verschillende graffiti die garage Kempering door de jaren heen heeft gekend. In het boek is onder andere werk te zien van (Amsterdamse) grafitischrijvers als Shet, Even, AZHQ, THE Rapser, Mickey, Ezel, Jake, Brush, Sush, Nuke, Fidel, Niels Shoe Meulman en Anopsy. Naast de verhalen uit de Kempering wordt in een extra hoofdstuk de weinig belichte betekenis en rol van graffiti in en voor de Bijlmer toegelicht.

Graffiti in de Kempering

– 300 ex voor verkoop
– Formaat 235×295
– Eerste druk 2020
– 168 pagina’s
– Tekst in Nederlands (text in Dutch)
– Softcover genaaid gebrocheerd met open rug en zwart garen

(er is een limited edition in een oplage van 40 ex. uitgevoerd als losse hardcover, genummerd door een bordje van een parkeerplaats uit garage Kempering inc een foto in de garage).

Meer informatie